Het herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen.
Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat.
Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.
Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld,verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.
Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.
Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij gebruik te maken van ons
digitale modelformulier via de download knop onder aan deze pagina.
Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u direct per e-mail een ontvangstbevestiging van sturen.
Binnen uiterlijk 14 dagen na toesturen van het modelformulier dient u de producten terug te sturen.
Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.
Terugbetaling
In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug.
Wij betalen u terug methetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons
afspreekt.
U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal €15 zullen bedragen.
Uitsluiting herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:
·Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben, zoals
Dierenvoeding
·Voor producten die na opening vanwege hygiënische redenen niet geretourneerd
kunnen worden, zoals daar waar de dieren hun ontlasting in doen,in slapen,of uit
eten
·Alle Producten waarvan de verzegeling verbroken is.
·Producten die door u of eigen huisdieren oorzaak beschadigt zijn
Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
– Aan Retour adres
Fauna-store
Markt 32, 6051DZ
Maasbracht
Email:info@fauna-store.nl
– Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende
de verkoop van de volgende goederen:
de levering van de volgende digitale inhoud:
de verrichting van de volgende dienst herroept/herroepen:
– Besteld op(*)/Ontvangen op(*)
– Naam/Namen consument(en)
– Adres consument(en)
– Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt
Over ons
Markt 32, 6051DZ Maasbracht
+31(0) 475 745 663
Nieuwsbrief

    De waardering van www.fauna-store.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 8.7/10 gebaseerd op 118 reviews.